0031 (0)6 3399 3636 annabackerra@gmail.com

Lezingen door Anna Backerra

De lezingen zijn in het Nederlands; desgewenst kunnen ze in het Engels gegeven worden. Het niveau is vanaf algemeen toegankelijk tot academisch. Tijdsduur, niveau en inhoud kunnen naar wens worden aangepast aan de doelgroep. In onderstaand overzicht is uitgegaan van ongeveer 50 min. vóór de pauze, 40 min. erna en 10 min. vragen stellen. Afhankelijk van het onderwerp zijn er vele fragmenten klassieke muziek, illustraties, vergelijkingen of combinaties daarvan in opgenomen.

1. Het twinmodel: menselijk gedrag in een nieuw perspectief

Niveau: geen specifieke voorkennis vereist. Bijzonder geschikt voor psychologen, sociaal wetenschappers, therapeuten en feministen.

Het bestaan van complementariteit in het dagelijks leven worden inzichtelijk gemaakt en gecombineerd tot het zogenaamde “Twinmodel”. De aandacht gaat uit naar de consequenties voor genderverschillen en menselijke relaties in het algemeen.

Vragen die aan de orde kunnen komen: Welke perspectieven biedt het twinmodel voor onze gezondheid? Hoe kan een evenwichtige ontwikkeling in een relatie gestimuleerd worden? Wat zegt het twinmodel over homofilie? Waar komt de verwarring tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag vandaan? Tot op welke hoogte is de mens aan natuurwetten gebonden?

Gebaseerd op het boek “Het Gevlochten Bestaan” (zie “Publicaties”), waarin complementariteit is beschouwd.

Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Anna Backerra

2. Het historische verband tussen muziek en natuurkunde

Niveau: basale kennis van klassieke muziek en natuurkunde wordt verondersteld.

Als we revolutionaire vernieuwingen in de muziek en de natuurkunde met elkaar vergelijken, blijkt dat ze in dezelfde periodes vallen. Door dit te volgen, kan meer inzicht worden verkregen in beide vakgebieden. Vele karakteristieke muzikale fragmenten vanaf de 16e eeuw worden beluisterd en tegen de achtergrond van natuurkundige ontdekkingen geplaatst.

Muzikale trefwoorden: Gregoriaans, polyfonie, Gesualdo, Bach, Beethoven, Debussy, Schönberg, dodekafonie, Vermeulen, Cage, Boulez, aleatorics, Ligeti, Lutoslawski, serialism, Cage, Boulez, Stockhausen, Andriessen.

Natuurkundige trefwoorden: Galileï, Newton, zwaartekracht, x-stralen, tijdmeting, Planck, quanta, Einstein, relativiteitstheorie, quantummechanica, Heisenberg, chaos theory, subatomaire deeltjes.

Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Anna Backerra

3. De flirt tussen muziek en natuurkunde in de 20ste eeuw

Niveau: basale kennis van 20ste-eeuwse experimentele muziek en natuurkunde wordt verondersteld.

In de loop van de 20ste eeuw vonden enorme veranderingen plaats op natuurkundig gebied. Componisten gaven muzikale antwoorden op de nieuwe zienswijzen. In de tweede helft van de 20ste eeuw stelden de vele muzikale experimenten het publiek dikwijls zwaar op de proef. Gaandeweg ontstonden er hulpmiddelen die deze verse noten in een acceptabeler verband brachten.

Na een kort historisch overzicht worden verschillende opeenvolgende stijlen beschouwd, zoals dodekafonie, aleatoriek, serialisme en minimal music, en vergeleken met ontwikkelingen in de natuurkunde. Er worden vele korte fragmenten beluisterd. De spreker heeft de inzichten van Schönberg gecombineerd met de set-theorie van Allen Forte tot een nieuw harmonisch systeem: relatieve tonaliteit. Dit is een theoretisch gereedschap om romantische tonale mogelijkheden uit te breiden tot hedendaagse muziek. Enkele voorbeelden van deze neo-klassieke stijl worden beluisterd.

Trefwoorden: Schönberg, dodekafonie, Einstein, relativiteitstheorie, Vermeulen, chaostheorie, quantummechanica, Heisenberg, complementariteit, Cage, Boulez, serialisme, Ligeti, Lutoslawski, aleatoriek, subatomaire deeltjes, Stockhausen, Andriessen, Backerra en meer.

Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Anna Backerra

4. Twin physics: een revolutie in het wetenschappelijke denken

Niveau: academische lezingen voor afgestudeerden en studenten natuurkunde, wiskunde en filosofie, desgewenst in het Engels.

In de vroege dagen van de quantum mechanica lukte het niet om een bruikbaar wiskundig frame te construeren waarmee de golf-deeltje dualiteit kon worden beschreven. Twin physics voorziet in dit ontbrekende facet en reflecteert een dualistische manier om het universum te beschouwen, gebaseerd op een complementaire wiskundige taal.

Met dit model kunnen de wetten van Maxwell en de vier natuurkrachten worden beschreven. Ook is een serie elementaire deeltjes beschreven, waaronder 4 typen elektronen, 3 typen neutronen en 2 typen protonen. Een lijst van negen artikelen over twin physics is te vinden onder “Publication”; ze kunnen op de home-page worden geopend en gedownload. Het meest recent is article 9, waarin een relatie tussen de Constante van Planck en de Lichtsnelheid is afgeleid.

Gebaseerd op het boek “Twin Physics, the Complementary Model of Phenomena” (zie onder “Publications”).

Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Anna Backerra