ANBI

De Culturele ANBI-status

Stichting de Schat is in 2008 door Anna C.M. Backerra opgericht.
Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 08179658.
Het fiscaal nummer is 8197.79.234.
Het bankrekeningnummer is NL23RABO0135738822.
Het postadres is G. Sylvanusstraat 2, 7412 DM Deventer.
Sinds 1 januari 2012 heeft deze stichting een culturele ANBI-status, waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Doelstelling
 • Activiteiten
 • Beleidsplan
 • Bestuur
 • Beloningsbeleid
 • Actueel verslag van activiteiten in 2021
 • Financiële verantwoording over 2021

Doelstelling

De doelstelling volgens de statuten is:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van culturele projecten op het gebied van klassieke muziek, theater, voordrachtskunst, poëzie, literatuur, fotografie en combinaties daarvan. De projecten kunnen podiumactiviteiten omvatten alsmede het realiseren en uitgeven van boeken, cd’s en dvd’s.

Bestuur

 • Voorzitter: Nicoline Reinders
 • Secretaris: Ksenia van der Mijden
 • Penningmeester: Anna Backerra
 • Adviseur: Joep Zander

Beleidsplan

Bij elk project wordt gewerkt met een mix van amateurs en professionals. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk, maar muzikaal gezien in elk geval professioneel niveau. In 2020 en 2021 door de corona-crisis en daarna door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kunnen de jonge, professionele musici van het Taurida Orkest uit Sint-Petersburg (Rusland) o.l.v. Michail Golikov niet meer deelnemen.
Het festival Fresh Notes in Spring, dat zes keer is uitgevoerd (van 2011 tot en met 2017), is gestopt doordat veel basisscholen overbelast waren en de schoolconcerten in de verdrukking kwamen, en doordat de muziekschool in Deventer werd opgeheven, waardoor de workshops niet meer konden plaatsvinden.
Het heeft veel expertise opgeleverd in het stimuleren van efficiënte muzikale ontwikkeling bij kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze wordt in 2022 gebruikt voor het produceren op dezelfde grondslagen van een familievoorstelling, bestaande uit een sprookjesvertelling, originele viool- en pianomuziek, en geprojecteerde papier-geknipte prenten als decor.

Beloningsbeleid

Er is tot nu toe nog geen salaris betaald aan de directeur van de stichting en er zijn geen vergoedingen aan vrijwilligers betaald. Mochten in de toekomst vergoedingen en/of salarissen kunnen worden betaald, dan zal de manager van de projecten (momenteel de penningmeester) terugtreden uit het bestuur.

Actueel verslag van de activiteiten in 2021

 • De culturele salon, genaamd “Salon Un Fähig” heeft ook in 2021 weer vijf keer plaatsgevonden. Er zijn nu vijf vaste leden, die om beurten een korte voordracht geven over een cultureel onderwerp, dat daarna wordt besproken. Vanwege de corona-crisis zijn er geen gasten uitgenodigd.
 • Het tweede sprookjesboekje door Anna Backerra, getiteld “Het Lange Lied van de Nachtegaal” is geproduceerd. Daarin komen 19 papier-geknipte en gescande prenten voor. Er zijn 40 exemplaren in de Nederlandse taal, 10 in het Engelse en 10 in de Russisch geproduceerd. De laatste zijn verzonden naar Sint-Petersburg, nog net voor de oorlog uitbrak.
 • Voorbereidingen zijn getroffen voor een familievoorstelling naar aanleiding van het sprookjesboekje, met originele muziek voor viool en/of piano door Anna Backerra en Pieter Dekker. Deze is voor 2022 drie keer in theaters geprogrammeerd.

Financiële verantwoording over 2021

Toelichting over 2021:
De winst die in 2020 € 4001,- bedroeg, is in 2021 € 23,-
De lening is door een gift teruggebracht tot € 318,-

Datum: 14 juni 2022